• wo, 03/25/2020 - 00:00

Watergeven hydroplanten

Door de inmiddels verstrekkende maatregelen die onze overheid geheel terecht heeft genomen, om verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken, zijn steeds minder bedrijfspanden, instellingen en gebouwen toegankelijk voor bezoekers.

Waar wij met u, als klant van Bruinsma, over willen nadenken is het onderhoud aan uw beplanting. Beplanting is, in tegenstelling tot veel andere zaken, een levend goed wat niet kan overleven zonder verzorging. Water is daarin de eerste prioriteit. Wanneer de periode van gesloten panden lang gaat aanhouden, zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor deze planten. Daarom willen we de volgende opties onder de aandacht brengen om schade aan planten zoveel als mogelijk te kunnen beperken.

  • Is uw pand nog op afspraak te betreden? Is er een minimale bezetting of bewaking aanwezig? Zo ja, kunnen wij daarmee een afspraak plannen voor het plantenonderhoud?
  • Wanneer het bedrijfspand geheel gesloten is, ziet u dan een mogelijkheid dat iemand het pand éénmalig kan openen voor ons of zelf kan betreden en water kan geven? In het laatste geval kunnen wij u een basic watergeef instructie mailen om zelf water te kunnen geven.

Wanneer u toegang verleent aan onze mensen voor de plantenverzorging, zullen zij strikt werken volgens de door het RIVM gestelde normen.

Laten we proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor al onze klanten die al reeds contact met ons hebben opgenomen en maatregelen hebben getroffen, dank daarvoor. Voor u is het slechts ter kennisgeving.

Mocht u geen klant bij Bruinsma zijn, maar u heeft wel problemen met de verzorging van uw interieurbeplanting in uw organisatie, mag u uiteraard ook contact met ons opnemen. We denken dan graag met u mee.

Wij wensen u veel sterkte, wijsheid en vooral ook gezondheid toe in deze bijzondere tijd.

Bekijk al het nieuws >