• di, 11/20/2018 - 00:00

Baseer werk op de principes van de natuur

Want daar worden medewerkers gezonder van.

 

Steeds meer werknemers raken burn-out

Burn-out is een steeds groter probleem. Maar liefst 16% van de medewerkers heeft psychosociale klachten en dit aandeel groeit gestaag door. Er ligt inmiddels een flinke stapel onderzoek die consequent dezelfde uitkomst laat zien: dat de menselijke natuur niet is toegerust voor ons huidige leef- en werkpatroon. Mensen zijn gemaakt om in de natuur te leven, met lichaam en spierkracht te werken, frisse lucht in te ademen, elkaar verhalen te vertellen bij het kampvuur, te slapen als het donker is, en zich te voeden met verse producten van het seizoen.

Op weg naar gezonder werken

Hoe werk georganiseerd is en hoe mensen met elkaar omgaan op de werkvloer verschilt per werkplek. Maar vrij algemeen geldt: we bewegen te weinig, eten ongezond en de werkomgeving is onnatuurlijk ingericht. Voor al deze onderwerpen bestaan oplossingen die bewezen werken. En die onderwerpen en goede voorbeelden staan centraal op Natuurlijk werkt. Wat kosten ze, en wat leveren ze op?

 

Een nadere uitwerking van biofilie

Centraal in ons gedachtengoed staan de principes van biofilie: de mens en onze hersenen zijn gemaakt om in de natuur te overleven. We zoeken beschutting, uitzicht, leven met de seizoenen, het lichtverloop en de geluiden en vormen van de natuur. Onze reacties zitten diep geworteld in ons systeem. Mensen die ’s avonds moeten werken bijvoorbeeld, zijn al heel erg geholpen als het licht dan veel minder blauw is dan overdag. Het groen van planten blijkt stressverlagend en verhoogt de creativiteit.

 

Samengevat: het natuurlijker maken van werkplekken en het stimuleren van gezonder gedrag zal het probleem van burn-out niet van de aardbodem vagen. Maar natuurlijk ingerichte werkplekken dragen wel degelijk bij aan gezondere medewerkers.

 

Van bewustwording naar optimaal ingerichte werkplekken

Steeds meer onderzoek, afkomstig uit verschillende disciplines wijst precies dezelfde kant op. Wij kunnen onze natuur niet ongestraft verloochenen. De andere kant van deze conclusie is dat er in praktische zin wel echt iets aan de toenemende gezondheidsproblemen op de werkvloer is te doen. Meer groen, natuurlijke materialen, echt daglicht, gezonder eten, meer bewegen en rust heeft aantoonbaar effect.

 

Natuurlijk werkt concentreert zich op bewustwording, steeds meer onderbouwing door onderzoek, het ontwikkelen van middelen en het verbreden van het netwerk. Met telkens als doel: een gezondere werknemer op ee natuurlijker werkplek.  Overheid en bedrijfsleven ontvangen dit initiatief met belangstelling en willen ons ondersteunen om dit verder te brengen.

Bekijk ook zeker even deze grappige animatie:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=SDVPA2K61_I

 

Meer informatie op Natuurlijkwerkt.nl

Bekijk al het nieuws >