Groeilicht voor groene kantoorbeplanting

Planten hebben daglicht en/of plantenlampen nodig

Kantoorbeplanting

Daglicht is het mooiste licht waar kantoorbeplanting mee kan gedijen, vooral als dat van verschillende zijden en eventueel van bovenaf kan komen. Voor te felle zoninstraling moet dan wel geschermd worden om verbranding te voorkomen. Als er van één zijde daglicht aangeboden wordt zal de plant zich naar het licht richten en zit je wellicht tegen een minder fraaie achterkant van de plant aan te kijken. Een oplossing is om de plantenbak dan regelmatig te draaien.

Redenen voor (extra) licht.

Het daglicht is opgebouwd uit een spectrum waar zowel lengte als breedtegroei van de plant mee verkregen wordt. Is het daglicht volgens metingen of ingeschat door ervaringsdeskundigen onvoldoende of gedurende een te korte periode aanwezig, dan kan specifiek voor de plantengroei met aanvullend kunstlicht gewerkt worden.

Een plant gedijt het beste als er gedurende minimaal 12 uur per etmaal minimaal 500 lux aan daglicht geboden wordt. Wat betreft daglicht wat door de ramen naar binnen valt, dit zal in de zomer een langere periode zijn, maar in de winter is dit minder en komt de plant te kort. Een aanvullende LED kantoor verlichting zal daar beperkt zijn invloed op uitoefenen.

Nieuwe lichttechnologie.

Vooral moderne kantoorverlichting die gestuurd wordt door daglichtsensoren, aanwezigheidsmelders en bewegingssensoren heeft maar een heel beperkte bijdrage aan het groeiproces van planten. U en wij willen juist een gezond binnenklimaat creëren door middel van planten. Aanvullend plantenlicht wat aangesloten wordt via een schakelklok op een contactdoos waar permanent spanning op staat (230-250 VOLT) is hiervoor de oplossing.

Tegenwoordig zijn er LED spots en specifiek voor plantenwanden Lineaire armaturen. Diverse mogelijkheden zijn er om in of onder bestaande (systeem)plafonds de armaturen op te hangen. Met een schakelklok en transformator/gelijkrichter boven het systeemplafond wordt de lamp of een lampengroep bediend.

Voor de plantenbelichting heeft Bruinsma Natuurlijk een nauwe samenwerking met Parus grow light. Alle informatie omtrent de lampen en verlichting kunt u vinden op: https://plantlight.nl/producten/

Vaste plantenafscheidingen en meubels.

In de huidige kantoor zetting zie je vaak dat de binnenhuisarchitecten in samenwerking met de interieurbouwer plantenbakken als afscheidingen maken of bovenop kasten verwerken. De plantenbakken kunnen dan niet meer verplaatst of gedraaid worden. Het gevolg is, dat indien er ramen in de omgeving zijn, de plant zich naar het daglicht richt en de personen aan de andere kant het zicht hebben op de minder fraaie achterkanten van planten. Een oplossing hiervoor is om recht boven de planten extra plantenverlichting aan te brengen.

Ontwerpfase.

Het kan veel kosten besparen om de interieurbeplanter te betrekken bij het ontwerp van het interieur wanneer de plantenbakken als vast element mee genomen worden. Ook in het lichtplan kan dan met de beplanting rekening gehouden worden.

Installatie extra groeiverlichting.

Gelijk met de plantenleveringen kan Bruinsma Natuurlijk voor levering en installatie van groeiverlichting zorgdragen. De vaste contactdoos dient dan wel binnen ca 5 meter boven het plafond en bereikbaar aanwezig te zijn dan wel door de huisinstallateur geplaatst te worden. Afhankelijk of de verlichting overdag als storend wordt ervaren, kan de plantenverlichting ook vroeg in de morgen en in de avond aangeschakeld worden.

Wil de huisinstallateur de complete installatie, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, zelf uitvoeren dan kan hij met Bruinsma Natuurlijk overleggen over de locaties en het gewenste materiaal direct bij de importeur bestellen.


Helga
Wil je meer weten over benodigde verlichting voor jouw beplanting?
Neem dan contact met ons op.
 
contact
U kunt ons altijd
bellen of mailen