Verhoog je bedrijfsrendement

Medewerkers die gezond zijn en zich comfortabel voelen presteren beter en dat verhoogt het bedrijfsrendement voor de organisatie waarvoor ze werken. Per slot van rekening is een groot deel van de kosten van een organisatie personele kosten. Investeren in groen betekent dus ook dat het zichzelf weer terugverdient. Op deze Infographic kun je zien wat groen zoal voor mensen doet. 
Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras en een aantal instellingen en bedrijven blijkt:
 
Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid: De relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimtes zonder planten. In de winter is zelfs tot 17% verbetering gemeten.

Thermisch comfort

Thermisch comfort: Medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.

Aantrekkelijker

Aantrekkelijker: Mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).

Gemoedstoestand

Gemoedstoestand: De gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor.

Tevredenheid over functioneren

Tevredenheid over functioneren: Medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.

Minder ziekteverzuim

Minder ziekteverzuim: Mensen die werken in een ruimte met planten melden zich minder vaak ziek (een daling van 36% naar 16%)*. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Bezoek ons
Wij ontvangen jou graag in ons Green Creations Centre
visite
Wij komen graag
bij jou langs
contact
Je kan ons altijd
bellen of mailen
brochure
Download een van
onze brochures