Betere wereld MVO

Bruinsma is van mening dat ieder mens en ieder bedrijf respect moet hebben voor de natuur en initiatieven moet nemen om CO2-uitstoot te reduceren en het welzijn van andere mensen en dieren moet stimuleren. Hiervoor hanteert Bruinsma het volgende MVO-beleid:

Trees for All

Bomen zijn van levensbelang voor een gezond klimaat. Ze zijn hét middel tegen klimaatverandering. Bruinsma is dan ook bedrijfsbospartner bij stichting Trees for All en steunt het

1-2-Tree programma. Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert C02 uitstoot.

 

Hun missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen via duurzame bosprojecten. Als je bij Bruinsma interieurbeplanting aankoopt, lever je een bijdrage aan de wereld van morgen. Een percentage van de omzet in interieurbeplanting wordt besteed aan het planten van bomen. Bij een opdracht vanaf € 2500,00 exclusief BTW ontvang je van ons een bewijs van donatie en wordt er 1 boom in Nederland en 1 boom in Costa Rica geplant.

Prinses Maxima Centrum

In het Prinses Maxima Ziekenhuis wordt met hart en ziel gewerkt aan het versnellen van de missie van het centrum: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Als Bruinsma team kunnen wij ons helemaal vinden in deze missie en zijn dan ook zakenvriend van het Prinses Maxima Ziekenhuis. Als zakenvriend dragen wij bij aan o.a. de faciliteiten die het ziekenhuis biedt aan kinderen en ouders die daar verblijven.

 

Energiebesparing

Met een eigen innovatieteam ontwikkelt Bruinsma recyclebare producten binnen de eigen Green Creations lijn.

Afvalverwerking

Afval wordt in 13 stromen gescheiden en door een gespecialiseerde afvalverwerker opgehaald en gerecycled.

Logistiek

Het gebruik van een elektrische servicewagen in de regio’s Amsterdam en de Haarlemmermeer.

 

AM Match

Diverse productieklussen m.b.t. onze kerstversiering en zo mogelijk interieurbeplanting besteden wij uit aan AM Match. Dit is een samenwerking van Gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Zij bieden mensen die niet vanzelfsprekend een baan kunnen vinden een nieuwe kans op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Voorraad en plantonderhoud

Voornamelijk biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Liefdadigheid

Via lidmaatschap van en actieve betrokkenheid van Bruinsma bij Rotary en Innerwheel serviceclubs worden activiteiten ontplooit voor mensen of maatschappelijke organisaties die extra steun (financieel of een helpende hand) kunnen gebruiken.

Gezond en Vitaal

Gezondheid betekent voor Bruinsma het goed zorgen voor alle medewerkers. Zij besteedt aandacht aan een goede balans tussen werk en privé, gezonde werkomstandigheden, betrokkenheid bij de toekomst van het bedrijf en het niet structureel draaien van overuren.